h1

h2

h3

h4

h5
h6
3 Bước Khử Mùi Hôi Nước Thải Nhờ Vi Khuẩn Và Than Hoạt Tính Ở Úc

3 Bước Khử Mùi Hôi Nước Thải Nhờ Vi Khuẩn Và Than Hoạt Tính Ở Úc

 

 

Các kỹ sư miền Nam nước Úc đã thành công khi khử mùi hôi nước thải nhờ vi khuẩn và than hoạt tính. Các loại mùi hôi này phát sinh từ các cống thoát nước ở thành phố Adelaide.

 

Kỹ sư Brian Murphy, Simon Bradshaw và Kevin Yerrell của Waterquer Engineering đã tìm cách tạo ra hai cơ sở xử lý có khả năng làm giảm nồng độ mùi đến mức không thể phát hiện được.

 

Quy trình lọc 3 giai đoạn khử mùi hôi nước thải nhờ vi khuẩn và than hoạt tính

 

Các kỹ sư đã phát triển một quy trình lọc ba giai đoạn. Trong đó các loại khí như hydro sunfua (H2S) và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) được đưa qua bộ lọc nhỏ giọt sinh học, bộ lọc sinh học và bộ lọc than hoạt tính.

 

“Bộ lọc nhỏ giọt và lọc sinh học là kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm sử dụng các vi sinh vật để thu giữ và phân hủy các chất ô nhiễm” ông Murphy nói. Vi khuẩn được nuôi cấy trong các hệ thống này tạo ra màng sinh học. Màng sinh học làm vi khuẩn có thể gắn vào giá thể. Khi mùi hôi di chuyển qua hệ thống và hấp thụ vào màng sinh học, vi khuẩn sẽ chuyển hóa và khửmùi hôi nước thải theo cơ chế phân hủy.

 

Sewage

 

 

Bước 1 - 2: Khử mùi hôi nước thải nhờ bộ lọc nhỏ giọt và bộ lọc sinh học

“Giai đoạn xử lý đầu tiên là qua bộ lọc nhỏ giọt sinh học. Bộ lọc này chủ yếu để loại bỏ khí hydro sunfua tầng cao” ông Murphy nói. “Không khí sau đó được xử lý trong bộ lọc sinh học, loại bỏ các hợp chất lưu huỳnh, các hợp chất gây mùi còn sót lại và các chất ô nhiễm hữu cơ khác”.

 

Bước 3: Khử mùi hôi nước thải nhờ bộ lọc than hoạt tính

Sau đó, ở bước cuối cùng, bộ lọc than hoạt tính được sử dụng để hấp phụ vào giá thể các chất ô nhiễm còn lại. Không khí sạch, không mùi sẽ được thải ra từ ống thông hơi của nhà máy.

 

Image result for than hoạt tính

Than hoạt tính

Cải tiến để ứng dụng vào cộng đồng

 

Trong suốt dự án, các kỹ sư điều chỉnh nhiều để cải thiện khả năng hoạt động và tích hợp các nhà máy xử lý mùi vào cộng đồng.

 

Những cải tiến này bao gồm việc bổ sung các thùng giảm tiếng ồn xung quanh cánh quạt hút khí và sử dụng hệ thống kiểm soát giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) của SA Water để giám sát các nhà máy từ xa. Nhóm nghiên cứu cũng giải quyết những quan ngại của cộng đồng khi nhà máy xuất hiện, bằng cách thêm hàng rào bằng gỗ hòa quyện vào cảnh quan địa phương.

 

4 tiêu chí được cân nhắc khi thiết kế và xây dựng nhà máy

 

Murphy cho biết nhóm của ông đã sử dụng một số tiêu chí bao gồm lưu lượng không khí, tốc độ hình thành khí, chi phí vận hành, bảo trì và mức độ ảnh hưởng đến cộng đồng. Từ đó phát triển mô hình phù hợp nhất để thiết kế và xây dựng các nhà máy.

Nguồn: Australian Water Association

 

Vi sinh nào khử mùi hôi nước thải hiệu quả?

 

Odour Control Plus là dòng vi sinh khử mùi được tin dùng ở các hệ thống xử lý nước thải, đặc biệt là nước thải chăn nuôi, dệt nhuộm và nhà hàng, khách sạn.

vi-sinh-khu-mui

Vi sinh khử mùi Odour Control Plus