h1

h2

h3

h4

h5
h6
Bùn Nổi Ở Bể Lắng Và Tích Tụ Dưới Đáy

BÙN NỔI Ở BỂ LẮNG VÀ TÍCH TỤ DƯỚI ĐÁY

 

 

 

Bể lắng sinh học được thiết kế để phân tách bùn vi sinh và nước sạch sau xử lý. Bùn vi sinh sẽ được tách ra khỏi dòng nước nhằm mục đích thu hồi tuần hoàn và giảm TSS của nước đầu ra. Việc thiết lập thời gian bơm bùn tuần hoàn phải được đo kiểm thực tế để khi bùn lắng xuống đáy không quá lâu, vì như thế sẽ gây hiện tượng kỵ khí. Vấn đề này thường được nhận thấy khi xuất hiện bùn nổi ở bể lắng và tụ dưới đáy.

 

 

Bùn nổi ở bể lắng xuất hiện từ đâu?

 

 

Nitrat/ nitrit là sản phẩm từ quá trình oxy hóa amoniac. Tại bể lắng các vi khuẩn yếm khí sẽ sử dụng oxy trong nitrat để tổng hợp tế bào và tạo ra các bong bóng khí nhỏ (N2). Các bóng này sẽ bám vào bông bùn kéo chúng nổi lên. Chính vì vậy các nguồn nước thải giàu Amonia như nước thải sinh hoạt thường xuyên có bùn nổi.

Nếu không có nitrat, các vi khuẩn sẽ bắt đầu hô hấp lên men và khử sulfate. Cả hai điều này có thể là một vấn đề cho mùi và tạo ra cái mà chúng ta gọi là phân hủy yếm khí, giống hiện tượng nổi bùn trong bể tự hoại.

 

 

Cách xử lý bùn nổi ở bể lắng.

 

 

Thiết kế bể :

 

 

Hầu hết các bể lắng được thiết kế với thời gian lưu nước là 2 - 4 giờ. Đây là thời gian vừa đủ để chất rắn được tách ra khỏi dòng. Lượng bùn lắng có độ cao khoảng 60cm, là lý tưởng nhất để không bị quá tải bùn.

 

 

 

 

 

Thiết kế bể này cũng ngăn ngừa điều kiện yếm khí hình thành các sinh vật có hại và mùi hôi.

 

 

 

Kiểm tra SV30 và SVI :

 

Thường xuyên kiểm tra SV30, SVI để thấy các thay đổi trong bùn hoạt tính. Điều này giúp sớm nhận ra các vấn đề tiềm ẩn của bể lắng. Nếu cần, có thể thêm chất keo tụ hoặc chất tạo bông bùn để cải thiện tốc độ lắng. Tấm lắng lamen cũng là giải pháp trợ lắng nhưng chỉ với các trường hợp hệ thống xử lý có công suất nhỏ.

 

Xem thêm SV30 và SVI trong nước thải

 

 

Kiểm tra hiệu suất hoạt động:

 

 

 

  • Cần kiểm tra lại nồng độ bùn hồi lưu mỗi ngày. (RAS)

 

  • Giám sát bơm bùn tuần hoàn để tránh trường hợp bơm bị lỗi không hoạt động được

 

  • Kiểm tra tốc độ cuộn của dòng nước khi qua bể lắng, tránh trường hợp nước chảy quá mạnh kéo bùn nổi lên.

 

  • Thường xuyên kiểm tra và bảo trì thiết bị.