h1

h2

h3

h4

h5
h6
Nồng Độ pH Ảnh Hưởng Lên Nước Thải Như Thế Nào?

NỒNG ĐỘ PH ẢNH HƯỞNG LÊN NƯỚC THẢI

 

 

Có rất nhiều yếu tố quyết định chất lượng nước thải. Ngoài MLSS, F/M, oxy hoà tan... được nhắc đến trong các bài viết trước, còn có nồng độ pH. Yếu tố pH có vai trò quan trọng trong hầu hết các quá trình của xử lý nước thải.

 

 

Nồng độ pH trong nước thải là gì?

 

Thuật ngữ pH được sử dụng rộng rãi để biểu diễn tính acid hoặc tính kiềm của dung dịch. Trong lĩnh vực cấp nước, pH là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình keo tụ hóa học, khử trùng, làm mềm và kiểm soát tính ăn mòn của nước.

 

 

 

 

 

Vì sao cần duy trì pH trong nước thải?

 

Trong xử lý nước thải bằng các quá trình sinh học, pH phải được duy trì trong giới hạn tối ưu cho sự phát triển của vi sinh. Tính acid tăng khi pH giảm và tính kiềm tăng khi giá trị pH tăng. Các quá trình sinh học sử dụng enzyme để tăng khả năng kết bông bùn. Mỗi enzyme hoạt động tốt nhất ở một giá trị pH cụ thể tuỳ vào nước thải nó hoạt động. Thay đổi về nồng độ pH cũng làm thay đổi cách thức và hiệu suất hoạt động của enzyme.

 

Nếu ở môi trường pH lý tưởng từ 7 - 8, vi sinh hoạt động 100% hiệu suất thì khi pH chỉ khoảng 3-4 thì hiệu suất hoạt động chỉ ở mức 30% hoặc thấp hơn.

 

 

 

 

Xem thêm: Enzyme trong XLNT

 

 

Kiểm soát pH trong nước thải

 

Trên thực tế, pH hầu như không bao giờ thay đổi ngay lập tức. Thời gian để cân bằng pH còn liên quan đến thể tích bể, mức độ đảo trộn và tất cả các khía cạnh khác của quy trình xử lý. 

 

 

 

 

 

Nếu pH thấp thì tính axit tăng cao, có thể dùng Xút (NaOH) để trung hoà. Ưu điểm của việc sử dụng là Xút không làm tăng độ cứng tuy nhiên cũng mang tính ăn mòn cao. Thông thường người ta sẽ dùng bơm định lượng để điều chỉnh lượng hoá chất nạp vào.

 

Để làm giảm độ kiềm của nước có thể dùng Axit Cacbonic, Axit Clohydric... Do tính độc hại của axit nên cần pha loãng dung dịch trước khi dùng.