h1

h2

h3

h4

h5
h6
Xử Lý Amoni Khó Là Do Đâu Và Các Giải Pháp

XỬ LÝ AMONI KHÓ LÀ DO ĐÂU VÀ CÁC GIẢI PHÁP


 

Nguồn lực xử lý amoni là vi khuẩn oxy hóa amoniac (AOB) và vi khuẩn oxy hóa nitrite (NOB). Duy trì hai nguồn vi khuẩn này là một điều cần thiết nhưng cũng đòi hỏi nhiều kỹ năng.

 

Sơ lược về AOB và NOB

 

Ammonia oxidizing bacteria (AOB) là vi khuẩn oxy hoá amoniac. Chúng là nhiệm vụ chuyển hoá Amoniac NH4+ độc hại thành Nitrite (NO2).

 

Nitrite oxidizing bacteria (NOB) là vi khuẩn thứ 2 trong quy trình, sẽ chuyển đổi NO3 thành Nitrate (NO3) 

 

 

Vì sao duy trì AOB và NOB lại khó?

 

 • Cả AOB & NOB đều tăng trưởng chậm hơn so với nhiều sinh vật dị dưỡng. Có thể nói chúng là một trong những sinh vật phát triển chậm nhất xếp về mặt xử lý chất thải sinh học.

 

 

 

 

 • Oxy là thiết yếu. Giai đoạn oxy hóa amoniac cần oxy. Ngay cả các hệ thống oxy hóa amoniac (ANAMMOX) mới hơn phải có một phần hiếu khí để tạo ra nitrit trước bước kỵ khí.

 

 • Dải pH tối ưu tương đối hẹp nên khó để duy trì - khoảng 6,8 - 8,2 pH. Khi pH vượt ra khỏi dải tối ưu, các vi khuẩn sẽ hoạt động kém.

 

 

 

 • Carbon - ngoài việc giúp duy trì ổn định pH, ​​carbonate còn cung cấp carbon cho sự phát triển tế bào AOB / NOB.

 

 • Dễ bị tổn hại bởi nhiều hợp chất độc tố nặng như phenol, xyanua, sunfua và nhiều chất hoạt động bề mặt hoặc hóa chất gia dụng.

 

 

 

 • BOD/COD cần được hạ thấp hết mức có thể để vi khuẩn sinh trưởng. BOD/COD sẽ sinh ra sinh vật không mong muốn như vi khuẩn sợi, làm mất cân bằng tỷ lệ F / M. Vi khuẩn làm giảm oxy hòa tan và cạnh tranh chất dinh dưỡng.

 

 • Nhiệt độ: Phạm vi tăng trưởng tốt chung là 15 - 35 độ C. Vượt ra khỏi khung nhiệt độ này, hoạt động của AOB và NOB sẽ không còn tác dụng

 

 

 

 

Một số giải pháp

 

Để AOB và NOB hoạt động tốt cần thoả mãn các điều kiện của chúng

 

 • Bổ sung thêm vi sinh để có số lượng bù đắp cho khoảng thời gian tăng trưởng.

 

 • Điều chỉnh pH bằng Xút khi pH thấp và ngược lại dùng axit pha loãng để giảm độ kiềm của nước.

 

 • Nồng độ oxy hoà tan có thể được duy trì bằng cách sục khí

 

 • Sử dụng các sản phẩm men vi sinh như Ammonia Reducer có khả năng loại bỏ các hợp chất nitơ.

 

 • Dùng biện pháp hoá lý để tách chất rắn ra khỏi nước, giúp giảm BOD, COD.

 

 • Cân bằng dinh dưỡng, đảm bảo tỉ lệ C:N:P = 100:5:1

 

 

Xem thêm Xử lý amoni trong bể cá cảnh