h1

h2

h3

h4

h5
h6
Tuổi Bùn Tốt Nhất Trong Quá Trình Bùn Hoạt Tính

TUỔI BÙN TỐT NHẤT TRONG QUÁ TRÌNH BÙN HOẠT TÍNH

 

 

Để duy trì mật độ vi sinh và nồng độ bùn hoạt tính thích hợp, cần phải biết được thời gian hoạt động hiệu quả nhất của bùn trong hệ thống. Xác định tuổi bùn là một trong những phương pháp cần thiết để giúp duy trì lượng bùn hoạt tính mong muốn trong bể hiếu khí.

 

 

 

Vì sao cần xác định tuổi bùn?

 

 

Bởi vì yếu tố này có thể quyết định hiệu quả của quá trình bùn hoạt tính. Có thể định nghĩa đây là thời gian trung bình tính theo ngày chất rắn lơ lửng trong toàn bộ hệ thống. Vì vậy thông số tuổi bùn là một thông số tương đối dễ theo dõi tình trạng hệ thống.

 

 

 

Bao nhiêu tuổi thì tốt cho hệ thống?

 

 

Phạm vi phổ biến đối với hệ thống thông thường là từ 3 đến 15 ngày. Đối với các nhà máy bùn hoạt tính hiếu khí, phạm vi là trong khoảng 15 đến 30 ngày. 

 

 

 

 

 

 

 

Khi nhiệt độ thấp, bùn già hơn để duy trì một mật độ vi sinh đủ. Nhiệt độ thấp dưới 5 độ vi sinh sẽ giảm hoạt động.  Vào mùa hè, nhiệt độ cao thì hoạt động sinh học tăng lên. Lúc này tuổi bùn có thể thấp hơn nhưng nước thải có chất lượng cao hơn.

 

 

=>  Do đó, tuổi bùn phải được điều chỉnh ít nhất hai lần một năm nếu có sự biến đổi nhiệt độ. Tuy nhiên, tuổi bùn có thể khác nhau ở một số hệ thống tùy thuộc vào đặc tính chất thải, thiết kế bể, quy trình...

 

 

 

Điều gì xảy ra khi bùn non hoặc quá già?

 

 

Độ tuổi thấp có xu hướng tạo ra bùn li ti nhẹ, mịn, lơ lửng. Bùn này thường lắng chậm, dễ bị lẫn vào nước thải đầu ra.

 

 

 

 

 

 

Quá nhiều chất rắn trong hệ thống có xu hướng tạo ra khối bùn già sẫm màu hơn. Khối bùn được quan sát thấy xốp, nhẹ, mịn xuất hiện trên bể lắng. Cuối cùng thải đầu ra rất đục vì không thể lắng tách bùn. Hiệu suất giảm rõ rệt.


Xem thêm: Cách tính lượng bùn trong bể hiếu khí cần thiết